Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To view citations for the most cited journals…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the number of citations for the Most Cited Journal Articles on PEP Web can be reviewed by clicking on the “See full statistics…” link located at the end of the Most Cited Journal Articles list in the PEP tab.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Jakubů, J. (2011). Jane Milton, Caroline Polmear, Julia Fabricius: A short introduction to psychoanalysis Sage, London 2011. 2. vydání, 214 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):89-91.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):89-91

Recenze

Jane Milton, Caroline Polmear, Julia Fabricius: A short introduction to psychoanalysis Sage, London 2011. 2. vydání, 214 s.

Review by:
Jiří Jakubů, Ph.D.

Za více než sto let své existence se psychoanalýza stala natolik významnou součástí moderní kultury, že jakési povědomí o ní patří k základům intelektuální vzdělanosti; tím nesnadnější však je psychoanalýzu stručně, srozumitelně a čtivě představit (Holub kategorizuje čtyři její dimenze: (a) forma léčby, (b) vědecká, hermeneutická teorie, (c) teorie osobnosti, mysli a pojetí člověka, (d) kulturní fenomén svého druhu). Autorky recenzované publikace (dále jen Úvodu) - tréninkové analytičky Britské psychoanalytické společnosti - se o to pokusily a ve své práci seznamují čtenáře s historií a vývojem psychoanalýzy, jejími významnými osobnostmi, základními teoriemi, koncepty a procesem psychoanalytické léčby, vyrovnávají se s kritickými poznámkami, referují o nových výzkumných poznatcích a přesahují i dále, za sféru jejího klinického uplatnění jakožto léčebné metody.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.