Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Jakubů, J. (2011). Jane Milton, Caroline Polmear, Julia Fabricius: A short introduction to psychoanalysis Sage, London 2011. 2. vydání, 214 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):89-91.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):89-91

Recenze

Jane Milton, Caroline Polmear, Julia Fabricius: A short introduction to psychoanalysis Sage, London 2011. 2. vydání, 214 s.

Review by:
Jiří Jakubů, Ph.D.

Za více než sto let své existence se psychoanalýza stala natolik významnou součástí moderní kultury, že jakési povědomí o ní patří k základům intelektuální vzdělanosti; tím nesnadnější však je psychoanalýzu stručně, srozumitelně a čtivě představit (Holub kategorizuje čtyři její dimenze: (a) forma léčby, (b) vědecká, hermeneutická teorie, (c) teorie osobnosti, mysli a pojetí člověka, (d) kulturní fenomén svého druhu). Autorky recenzované publikace (dále jen Úvodu) - tréninkové analytičky Britské psychoanalytické společnosti - se o to pokusily a ve své práci seznamují čtenáře s historií a vývojem psychoanalýzy, jejími významnými osobnostmi, základními teoriemi, koncepty a procesem psychoanalytické léčby, vyrovnávají se s kritickými poznámkami, referují o nových výzkumných poznatcích a přesahují i dále, za sféru jejího klinického uplatnění jakožto léčebné metody.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.