Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review The Language of Psycho-Analysis…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching a specific psychoanalytic concept, you may first want to review The Language of Psycho-Analysis written by Laplanche & Pontalis. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Titl, S. (2011). Jana Tóthová: Úvod do transgenerační psychologie rodiny. Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení. Portál, Praha 2011. 1. vydání, 256 s., ISBN 978-80-7367-856-2. Rev. psychoanal. psychoter., 13(2):92-94.

(2011). Revue psychoanalytická psychoterapie, 13(2):92-94

Jana Tóthová: Úvod do transgenerační psychologie rodiny. Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení. Portál, Praha 2011. 1. vydání, 256 s., ISBN 978-80-7367-856-2

Review by:
Slavoj Titl

V průběhu celé své psychoanalytické praxe individuálního, párového a rodinného terapeuta se setkávám s fascinujícími jevy transgeneračního přenesení. Tím nemyslím jen to, co je pro psychoanalýzu charakteristické a v rámci psychoanalýzy samozřejmé, totiž jak rodiče často nevědomě ovlivnili své děti, ale především přenášení různých forem utrpení, nemocí, náhodných tragických událostí, maladaptací, ale i supraoptimálních adaptací v průběhu mnoha generací. Také ovlivnění nevědomého výběru partnerů, přitažlivost partnerů s podobnou nebo komplementární transgenerační nevědomou zkušeností, interference generačních zkušeností rodů v následujících generacích a další fenomény se přímo vztahují k transgeneračnímu přenášení. Terapeutické využití tohoto poznání je velmi důležitou součástí práce každého psychoanalytika.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.