Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. Telerovský, R. (2012). Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2: Manual of Diagnosis and Treatment Planning (Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2: Manuál pro diagnostiku a plánování léčby) Cambridge, MA: Hogrefe and Huber, 2008, 407 stran. České vydání se očekává v roce 2013 ve spolupráci nakladatelstvím Hogrefe - Testcentrum.. Rev. psychoanal. psychoter., 14(1):63-67.

(2012). Revue psychoanalytická psychoterapie, 14(1):63-67

Operationalized Psychodynamic Diagnosis OPD-2: Manual of Diagnosis and Treatment Planning (Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2: Manuál pro diagnostiku a plánování léčby) Cambridge, MA: Hogrefe and Huber, 2008, 407 stran. České vydání se očekává v roce 2013 ve spolupráci nakladatelstvím Hogrefe - Testcentrum.

Review by:
David Holub, Ph.D.

Roman Telerovský

Vstupní konzultace před zahájením psychoanalýzy/psychoterapie se nepodobá ničemu známému, není to ani běžné setkání ani psychoterapeutická hodina/analytická sesse. Je úvodní rozhovor spíše intuitivním uměním samovolně vyrůstajícím z psychoterapeutické praxe nebo se jedná o specifickou dovednost a postupy, které se dají manualizovat? Jako by úvodní rozhovor (a posouzení vhodnosti psychoterapie) byl tak samozřejmý a banální. Nebo je naopak vstupní konzultace natolik obtížná a nesnadno konceptualizovatelná, že se o ní málo publikuje, je opomíjená ve výcvikových programech a pramálo se zkoumá? Pracovní skupina zabývající se zahájením psychoanalýzy Evropské psychoanalytické federace (Working Party on Initiating Psychoanalysis) pro první setkání pacienta a analytika mimochodem užívá Bionův pojem „emoční bouře“. Vstupní diagnostické interview doplácí na přinejmenším století trvající rozštěp v psychiatricko-psychologických vědách.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.