Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2013). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):3-4.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):3-4

Proměny psychiky Italská témata v psychoanalýze

Editorial

Michael Šebek, CSc.

Milí čtenáři,

jsem si vědom toho, že úvody bývají nejčtenější částí každé publikace, ale často také jedinou, což žádné publikaci nesvědčí. Byl bych ovšem sám proti sobě, abych vám doporučoval úvod nečíst a začít rovnou s některým z článků, které toto číslo nabízí. Toto číslo vzniklo jednoduchou logikou. Naše Revue již v minulosti ne tak dávné publikovala britské, francouzské a německé číslo a italská psychoanalýza současnosti je tak bohatá na autory a témata, že by byla velká škoda ji českému čtenáři nepředstavit, byť velmi skromně vzhledem k možnostem prostorovým a ekonomickým, které máme k dispozici. Ale není to jediný důvod. Mám k italské psychoanalýze osobní vztah. Na kongresu IPA v Římě v létě roku 1989 jsem se stal přímým asociovaným psychoanalytikem IPA, tedy ještě za totality.

V pozdějších letech jsem nacházel mezi italskými kolegy řadu zajímavých osobností a navštívil jsem také některé konference na italské půdě.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.