Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2013). Italská psychoanalýza - od internalizace ke kreativitě. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):5-8.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):5-8

Původní články

Italská psychoanalýza - od internalizace ke kreativitě

Michael Šebek

Italská psychoanalýza prošla velkolepým, avšak současně dramatickým vývojem, který je v mnohém příkladný. Psychoanalýze nepřála katolická církev a Mussoliniho fašistická diktatura zničila italskou pomalu se rodící psychoanalýzu koncem 30. let. Na počátku však stojí fakt, že severní část Itálie patřila Habsburské monarchii, včetně Terstu, z něhož pocházel průkopník a otec italského psychoanalytického hnutí Edoardo Weiss. Avšak až od roku 1925 se datuje institucionální vývoj italské psychoanalýzy. Societa Psicoanalitica Italiana (SPI) byla založena psychiatrem Marcem Levi Bianchinim a údajně pouze jeden její člen byl analyzován: Edoardo Weiss (1899-1970), který působil až do roku 1932 v Terstu a potom v Římě. Weiss byl nejznámějším italským analytikem v Evropě 30. let a s jeho jménem se setkáváme také na obou konferencích „čtyř zemí“, které se konaly v roce 1935 a 1937. Zúčastnilo se jich Československo, Rakousko, Maďarsko a Itálie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.