Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Borgogno, F. Macciò, D.V. (2013). „Pokažené“ děti. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):9-32.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):9-32

Překladové články

„Pokažené“ děti

Franco Borgogno and Dina Vallino Macciò

Úvod

Dina Vallino Macciò, vedoucí psychoanalytička pro děti a dospělé při Italské psychoanalytické společnosti, hovoří se svým kolegou Francem Borgognem o pojmu „pokažených dětí“ (angl. spoilt children), který zavedl na konci 80. let. Tento pojem propojuje směr myšlení zavedený Sándorem Ferenczim s myšlenkami dalších autorů, jako je Paula Haimannová, Wilfred Ruprecht Bion, Michael a Alice Balintovi, Esther Bicková a Donald Winnicott. „Setkání myslí“ mezi těmito dvěma psychoanalytiky je zde uvedeno ve formě imaginárního rozhovoru.

Dina

Franz Kafka v roce 1919 napsal svému otci dopis, který nikdy nebyl doručen. Lze jej považovat za jakýsi náčrtek autobiografie pokaženého dítěte (dříve, než byl tento výraz zaveden). Kafka píše:

… tenhle pocit vlastní nicotnosti, který mě často ovládá (z jiného hlediska ostatně též pocit ušlechtilý a plodný), je z velké části způsoben Tvým vlivem. Byl bych potřeboval trochu povzbuzení, trochu přátelství, trochu volného prostoru na své cestě, místo toho jsi mi ji zatarasil, samozřejmě s dobrým úmyslem, totiž nutil jsi mě, abych šel jinudy.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.