Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bolognini, S. (2013). Komplexní povaha psychoanalytické empatie: teoretický a klinický průzkum. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):33-46.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):33-46

Komplexní povaha psychoanalytické empatie: teoretický a klinický průzkum

Stefano Bolognini

Empatií se zabývám už více než dvacet let, a proto se domnívám, že stručné sdělení důvodů mého klinického a teoretického zájmu, jakož i myšlenkového vývoje, který jsem za tu dobu prodělal, není pouhým projevem narcismu. Cítím, že mnozí z vás mohou v tomto stručném popisu a načrtnutých možnostech najít něco ze sebe a ze své tréninkové zkušenosti.

Když jsem se jako mladý kandidát ve výcviku potýkal při prvních analýzách s obvyklými potížemi, nejednou mě během konzultace překvapil dosti vzácný - a pokud jsem mohl soudit - zcela nepředvídatelný, nicméně pozoruhodný prožitek. Byl pro něj charakteristický účinný emoční kontakt a příznivá zřetelnost reprezentací, přičemž jsem s pacientem sdílel a hluboce pociťoval jeho vědomý prožitek, ačkoli jsme si zachovali oddělenost (separovanost) a osobní individuaci.

Občas se stalo, že nejen analytický „pohled“ (intelektuální porozumění, schopnost vysvětlení, Jaspersova idea erklaren), ale také celkový prožitek „porozumění a cítění“ (v dobře integrované formě pochopení či verstehen) pronikl o něco hlouběji, do méně ego-syntonních oblastí.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.