Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access the PEP-Web Facebook page…

PEP-Web Tip of the Day

PEP-Web has a Facebook page! You can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bolognini, S. (2013). Komplexní povaha psychoanalytické empatie: teoretický a klinický průzkum. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):33-46.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):33-46

Komplexní povaha psychoanalytické empatie: teoretický a klinický průzkum

Stefano Bolognini

Empatií se zabývám už více než dvacet let, a proto se domnívám, že stručné sdělení důvodů mého klinického a teoretického zájmu, jakož i myšlenkového vývoje, který jsem za tu dobu prodělal, není pouhým projevem narcismu. Cítím, že mnozí z vás mohou v tomto stručném popisu a načrtnutých možnostech najít něco ze sebe a ze své tréninkové zkušenosti.

Když jsem se jako mladý kandidát ve výcviku potýkal při prvních analýzách s obvyklými potížemi, nejednou mě během konzultace překvapil dosti vzácný - a pokud jsem mohl soudit - zcela nepředvídatelný, nicméně pozoruhodný prožitek. Byl pro něj charakteristický účinný emoční kontakt a příznivá zřetelnost reprezentací, přičemž jsem s pacientem sdílel a hluboce pociťoval jeho vědomý prožitek, ačkoli jsme si zachovali oddělenost (separovanost) a osobní individuaci.

Občas se stalo, že nejen analytický „pohled“ (intelektuální porozumění, schopnost vysvětlení, Jaspersova idea erklaren), ale také celkový prožitek „porozumění a cítění“ (v dobře integrované formě pochopení či verstehen) pronikl o něco hlouběji, do méně ego-syntonních oblastí.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.