Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Riolo, F. (2013). Psychoanalytické transformace. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):62-73.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):62-73

Psychoanalytické transformace

Fernando Riolo

Autor v tomto příspěvku popisuje, jak Bion použil Freudovu koncepci snů, kterou považoval za formu myšlení, jako základ pro svou teorii transformací. Bion rozvinul rozšířenou teorii „snového myšlení“, chápaného jako proces selekce a transformace smyslových a emočních prožitků. V této teorii je analytická práce zase chápána nejen jako proces dešifrování symbolů, odhalování již existujících nevědomých významů, ale také jako proces vytváření symbolů - tedy generování myšlenek a udělování významu prožitkům, jež nikdy nebyly vědomé ani vytěsněné, protože nikdy nebyly „myšlené“. Analýza se ve specifickém pracovním smyslu stává systémem transformace, při němž se nevědomé somatopsychické procesy stávají znázornitelné a převoditelné do myšlenek, slov a interpretací. Pravidla transformace, uplatňovaná pacientem při reprezentacích a analytikem při interpetracích, jsou pro analytický proces stejně důležitá jako Freudova pravidla pro proces snění. Autor rozebírá široké kategorie transformace podle Biona (posuvným pohybem, projektivní a v halucinóze) a zavádí mezi nimi některá další rozlišení.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.