Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for text within the article you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

You can use the search tool of your web browser to perform an additional search within the current article (the one you are viewing). Simply press Ctrl + F on a Windows computer, or Command + F if you are using an Apple computer.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Riolo, F. (2013). Psychoanalytické transformace. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):62-73.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):62-73

Psychoanalytické transformace

Fernando Riolo

Autor v tomto příspěvku popisuje, jak Bion použil Freudovu koncepci snů, kterou považoval za formu myšlení, jako základ pro svou teorii transformací. Bion rozvinul rozšířenou teorii „snového myšlení“, chápaného jako proces selekce a transformace smyslových a emočních prožitků. V této teorii je analytická práce zase chápána nejen jako proces dešifrování symbolů, odhalování již existujících nevědomých významů, ale také jako proces vytváření symbolů - tedy generování myšlenek a udělování významu prožitkům, jež nikdy nebyly vědomé ani vytěsněné, protože nikdy nebyly „myšlené“. Analýza se ve specifickém pracovním smyslu stává systémem transformace, při němž se nevědomé somatopsychické procesy stávají znázornitelné a převoditelné do myšlenek, slov a interpretací. Pravidla transformace, uplatňovaná pacientem při reprezentacích a analytikem při interpetracích, jsou pro analytický proces stejně důležitá jako Freudova pravidla pro proces snění. Autor rozebírá široké kategorie transformace podle Biona (posuvným pohybem, projektivní a v halucinóze) a zavádí mezi nimi některá další rozlišení.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.