Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find an Author in a Video…

PEP-Web Tip of the Day

To find an Author in a Video, go to the Search Section found on the top left side of the homepage. Then, select “All Video Streams” in the Source menu. Finally, write the name of the Author in the “Search for Words or Phrases in Context” area and click the Search button.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. Vaněk, J. (2013). Rozhovor s MUDr. Pavlem Tautermannem. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):74-76.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):74-76

Představujeme…

Rozhovor s MUDr. Pavlem Tautermannem

Michael Šebek, CSc. and Jaroslav Vaněk

MUDr. Pavel Tautermann, pražský psychiatr a psychoanalytik, se narodil v roce 1928 v Praze. Od založení psychoanalýzy u nás patří k významné druhé generaci psychoanalytiků po Dosužkovovi, Haasovi a Kučerovi. V letech 1980-1981 se nepřipojil k nově vznikající psychoanalytické skupině (tvořenou převážně třetí generací), která položila základ dnešní České psychoanalytické společnosti. Spolu s ním zůstali mimo i někteří další (např. MUDr. Wünschová, MUDr. Burešová) anebo tuto skupinu časem opustili (MUDr. Vladimír Řezníček, MUDr. Helena Fišerová, PhDr. Jiří Růžička). Dr. Tautermann se podílel na výcviku třetí generace psychoanalytiků a také lékařů a psychologů, kteří neměli ambici stát se psychoanalytiky, ale o psychoanalýzu se zajímali a jejich profesní dráhu ovlivnila. Dr. Tautermann je významným přímým pamětníkem vývoje psychoanalýzy za totality. Je tedy více důvodů, proč jsme mu položili několik otázek:

Kdy a jak jste se dostal ve svém životě poprvé do kontaktu s psychoanalýzou?

Úvod a Výklad jsme měli doma.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.