Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. Vaněk, J. (2013). Rozhovor s MUDr. Pavlem Tautermannem. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):74-76.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):74-76

Představujeme…

Rozhovor s MUDr. Pavlem Tautermannem

Michael Šebek, CSc. and Jaroslav Vaněk

MUDr. Pavel Tautermann, pražský psychiatr a psychoanalytik, se narodil v roce 1928 v Praze. Od založení psychoanalýzy u nás patří k významné druhé generaci psychoanalytiků po Dosužkovovi, Haasovi a Kučerovi. V letech 1980-1981 se nepřipojil k nově vznikající psychoanalytické skupině (tvořenou převážně třetí generací), která položila základ dnešní České psychoanalytické společnosti. Spolu s ním zůstali mimo i někteří další (např. MUDr. Wünschová, MUDr. Burešová) anebo tuto skupinu časem opustili (MUDr. Vladimír Řezníček, MUDr. Helena Fišerová, PhDr. Jiří Růžička). Dr. Tautermann se podílel na výcviku třetí generace psychoanalytiků a také lékařů a psychologů, kteří neměli ambici stát se psychoanalytiky, ale o psychoanalýzu se zajímali a jejich profesní dráhu ovlivnila. Dr. Tautermann je významným přímým pamětníkem vývoje psychoanalýzy za totality. Je tedy více důvodů, proč jsme mu položili několik otázek:

Kdy a jak jste se dostal ve svém životě poprvé do kontaktu s psychoanalýzou?

Úvod a Výklad jsme měli doma.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.