Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for text within the article you are viewing…

PEP-Web Tip of the Day

You can use the search tool of your web browser to perform an additional search within the current article (the one you are viewing). Simply press Ctrl + F on a Windows computer, or Command + F if you are using an Apple computer.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hošková, M. (2013). Salman Akhtar: Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis London: Karnac Books, 1 edition, August 2009, 420 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):77-78.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):77-78

Recenze

Salman Akhtar: Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis London: Karnac Books, 1 edition, August 2009, 420 str.

Review by:
Marie Hošková

Více než čtyřsetstránková publikace Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis, kterou vydalo londýnské nakladatelství Karnac Books, je dalším v celkem početné řadě dosud vydaných psychoanalytických slovníků.

Salman Akhtar je profesorem psychiatrie na Jefferson Medical College ve Filadelfii, a tréninkovým a supervizním psychoanalytikem v Psychoanalytic Center of Philadelphia. Pochází z Indie, kde graduoval jako lékař na Aligarh Muslim University, poté však v roce 1973 přesídlil do USA, kde absolvoval psychoanalytický výcvik a stal se psychoanalytikem. Salman Akhtar je také básníkem, vydal šest básnických sbírek. Pochází z rodiny, kde se pěstovala láska k jazyku a předávala se z generace na generaci. Jeho otec i strýc jsou známí spisovatelé. Láska k jazyku a schopnost pregnantně formulovat jej vedly při konceptualizaci nových témat v psychoanalýze, která se týkají traumatu imigrantů, jejich identity, procesu truchlení i obran.

Salman Akhtar je autorem řady článků, které byly publikovány v prestižních mezinárodních psychoanalytických časopisech International Journal of Psychoanalysis a Journal of the American Psychoanalytic Assotiation.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.