Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hošková, M. (2013). Salman Akhtar: Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis London: Karnac Books, 1 edition, August 2009, 420 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):77-78.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):77-78

Recenze

Salman Akhtar: Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis London: Karnac Books, 1 edition, August 2009, 420 str.

Review by:
Marie Hošková

Více než čtyřsetstránková publikace Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis, kterou vydalo londýnské nakladatelství Karnac Books, je dalším v celkem početné řadě dosud vydaných psychoanalytických slovníků.

Salman Akhtar je profesorem psychiatrie na Jefferson Medical College ve Filadelfii, a tréninkovým a supervizním psychoanalytikem v Psychoanalytic Center of Philadelphia. Pochází z Indie, kde graduoval jako lékař na Aligarh Muslim University, poté však v roce 1973 přesídlil do USA, kde absolvoval psychoanalytický výcvik a stal se psychoanalytikem. Salman Akhtar je také básníkem, vydal šest básnických sbírek. Pochází z rodiny, kde se pěstovala láska k jazyku a předávala se z generace na generaci. Jeho otec i strýc jsou známí spisovatelé. Láska k jazyku a schopnost pregnantně formulovat jej vedly při konceptualizaci nových témat v psychoanalýze, která se týkají traumatu imigrantů, jejich identity, procesu truchlení i obran.

Salman Akhtar je autorem řady článků, které byly publikovány v prestižních mezinárodních psychoanalytických časopisech International Journal of Psychoanalysis a Journal of the American Psychoanalytic Assotiation.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.