Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2013). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):79-80.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):79-80

O autorech

PhDr. Michael Šebek, CSc

Výcvikový a supervizní psychoanalytik České psychoanalytické společnosti (IPA). Čestný člen ČSPAP. Soukromá psychoanalytická praxe. Vyučuje lékařskou psychologii a lékařskou etiku na 2. lékařské fakultě UK v Praze.

Franco Borgogno

Vystudoval filosofii a psychologii a je výcvikovým psychoanalytikem Italské psychoanalytické společnosti (S.P.I.) a současně je plným členem Americké psychoanalytické asociace (A.P.A.). V minulosti byl tajemníkem a presidentem Turínského centra pro psychoanalýzu a také tajemníkem Výcvikového institutu v Miláně. Je profesorem Univerzity v Turíně. Je předsedou Výboru IPA pro psychoanalýzu na univerzitách a členem editorských sborů několika psychoanalytických časopisů, např. Quaderni di psocoterapia infantile, International Forum of Psychoanalysis, American Imago, IJPA atd. Má četné publikace v italštině i v angličtině. Hlavní inspirací jsou pro něho myšlenky Ferencziho, Biona, Winnocotta a Balinta.

Dina Vallino Macciò

Specializuje se psychologii výchovy a je výcvikovou psychoanalytičkou Italské psychoanalytické společnosti (S.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.