Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2013). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 15(1):79-80.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(1):79-80

O autorech

PhDr. Michael Šebek, CSc

Výcvikový a supervizní psychoanalytik České psychoanalytické společnosti (IPA). Čestný člen ČSPAP. Soukromá psychoanalytická praxe. Vyučuje lékařskou psychologii a lékařskou etiku na 2. lékařské fakultě UK v Praze.

Franco Borgogno

Vystudoval filosofii a psychologii a je výcvikovým psychoanalytikem Italské psychoanalytické společnosti (S.P.I.) a současně je plným členem Americké psychoanalytické asociace (A.P.A.). V minulosti byl tajemníkem a presidentem Turínského centra pro psychoanalýzu a také tajemníkem Výcvikového institutu v Miláně. Je profesorem Univerzity v Turíně. Je předsedou Výboru IPA pro psychoanalýzu na univerzitách a členem editorských sborů několika psychoanalytických časopisů, např. Quaderni di psocoterapia infantile, International Forum of Psychoanalysis, American Imago, IJPA atd. Má četné publikace v italštině i v angličtině. Hlavní inspirací jsou pro něho myšlenky Ferencziho, Biona, Winnocotta a Balinta.

Dina Vallino Macciò

Specializuje se psychologii výchovy a je výcvikovou psychoanalytičkou Italské psychoanalytické společnosti (S.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.