Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly go to the Table of Volumes from any article…

PEP-Web Tip of the Day

To quickly go to the Table of Volumes from any article, click on the banner for the journal at the top of the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2013). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):3-6.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):3-6

Laska a psychoanalýza Britská psychoanalytická tradice

Editorial

David Holub, Ph.D.

Mile čtenářky a čtenáři Revue,

název zimního čísla tvoří dva spojité tituly: Láska a psychoanalýza a Britská psychoanalytická tradice. Předválečné uzavírání psychoanalytických institutů a vlna emigrací před násilím druhé světové války přinutilo Sigmunda Freuda s dcerou Annou a celou řadu prominentních psychoanalytiků přesídlit roku 1938 do Londýna. Velká Británie od kontinentální Evropy (Vídně, Budapešti, Berlína) přebírá štafetu světového centra psychoanalýzy. Specifická předválečná i poválečná situace na britských ostrovech vytvořila podmínky pro lepší porozumění rané lásce dítěte, dospělé partnerské i přenosové lásce. Co spoluvytvářelo tyto příznivé podminky?

Zárodek zvláštní mentality otevřenosti vůči novým myšlenkám a přijímaní zcela odlišných typů lidí se datuje přibližně od dvacátých let minulého století, kdy londýnská psychoanalytická skupina přijímá zájemce z kulturně a profesionálně pestrého prostředí a současně zástupce různých imigračních vln.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.