Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org.  You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon  Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2013). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):3-6.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):3-6

Laska a psychoanalýza Britská psychoanalytická tradice

Editorial

MUDr. David Holub, Ph.D.

Mile čtenářky a čtenáři Revue,

název zimního čísla tvoří dva spojité tituly: Láska a psychoanalýza a Britská psychoanalytická tradice. Předválečné uzavírání psychoanalytických institutů a vlna emigrací před násilím druhé světové války přinutilo Sigmunda Freuda s dcerou Annou a celou řadu prominentních psychoanalytiků přesídlit roku 1938 do Londýna. Velká Británie od kontinentální Evropy (Vídně, Budapešti, Berlína) přebírá štafetu světového centra psychoanalýzy. Specifická předválečná i poválečná situace na britských ostrovech vytvořila podmínky pro lepší porozumění rané lásce dítěte, dospělé partnerské i přenosové lásce. Co spoluvytvářelo tyto příznivé podminky?

Zárodek zvláštní mentality otevřenosti vůči novým myšlenkám a přijímaní zcela odlišných typů lidí se datuje přibližně od dvacátých let minulého století, kdy londýnská psychoanalytická skupina přijímá zájemce z kulturně a profesionálně pestrého prostředí a současně zástupce různých imigračních vln.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.