Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view.  What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. (2013). Psychoanalytický přístup k terapii párů a úloha Tavistockého institutu manželských studií. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):7-9.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):7-9

Původní články

Psychoanalytický přístup k terapii párů a úloha Tavistockého institutu manželských studií

MUDr. David Holub, Ph.D.

„…v manželství nevědomě doufáme, že najdeme řešení pro naše intimní a primitivní problémy, zejména pro ty, které nelze společensky přijatelným způsobem sdělovat. Nevyhnutelně utváříme vztahy v naději, že budeme moci komunikovat něco, co bylo nepřijatelné v minulosti, a doufáme, že nalezneme osobu, kterou budeme milovat způsobem, který uspokojí nás i našeho partnera…“

Enid Eichholz-Bálintová (1968), spoluzakladatelka budoucího Tavistockého institutu manželských studií, manželka Michaela Balinta.

Počátkem 20. století vzrůstá zájem o duševní život člověka, rozvíjí se psychologie a zakládají se hlavní směry současné psychoterapie (psychoanalýza, analytický psycho logie, individuální psychologie, behaviorální přístupy a další). V centru jejich zájmu zůstává jedinec, vztahy jsou pokládány za odraz individuální psychologie. Teprve po druhé světové válce se vztahy dostávají do centra pozornosti a teoretici i výzkumníci různých terapeutických orientací se zabývají jejich významem pro život člověka.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.