Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Jakubů, J. Holub, D. (2013). Donald Woods Winnicott (1896-1971): Muž velkého i trýzněného srdce. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):47-52.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):47-52

Donald Woods Winnicott (1896-1971): Muž velkého i trýzněného srdce

PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D. and MUDr. David Holub, Ph.D.

„Dítě může být krmeno bez lásky, ale ze stavu bez lásky, z neosobní péče nemůže vzejít nové, nezávislé dítě.“ (Winnicott, 1971)

Je stěží uvěřitelným paradoxem, že tomuto věhlasnému psychoanalytikovi, kreativnímu badateli a originálnímu mysliteli (nejen) v oblasti vztahu matka-dítě a raného dětského vývoje, který má důstojné místo v učebnicích dětské psychologie, vyšla u nás jediná práce zásluhou Martina Pavelky v nakladatelství Jiřího Kocourka. Předpokládáme, že většina čtenářů Winnicotta jistě dobře zná. Přesto jsme se tomuto významnému představiteli britské školy objekních vztahů, kterého A. Green nazval reprezentantem Nezávislé skupiny a zároveň kleiniánským „disidentem“, rozhodli věnovat krátký medailon.

Narodil se ve středostavovské rodině v Plymouthu roku 1896 jako nejmladší dítě a jediný syn ze tří dětí. Jeho otec, obchodník, byl dvakrát zvolen starostou města, jeho matka byla spíše stínovou postavou jeho dětství.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.