Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Jakubů, J. Holub, D. (2013). Donald Woods Winnicott (1896-1971): Muž velkého i trýzněného srdce. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):47-52.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):47-52

Donald Woods Winnicott (1896-1971): Muž velkého i trýzněného srdce

Jiří Jakubů, Ph.D. and David Holub, Ph.D.

„Dítě může být krmeno bez lásky, ale ze stavu bez lásky, z neosobní péče nemůže vzejít nové, nezávislé dítě.“ (Winnicott, 1971)

Je stěží uvěřitelným paradoxem, že tomuto věhlasnému psychoanalytikovi, kreativnímu badateli a originálnímu mysliteli (nejen) v oblasti vztahu matka-dítě a raného dětského vývoje, který má důstojné místo v učebnicích dětské psychologie, vyšla u nás jediná práce zásluhou Martina Pavelky v nakladatelství Jiřího Kocourka. Předpokládáme, že většina čtenářů Winnicotta jistě dobře zná. Přesto jsme se tomuto významnému představiteli britské školy objekních vztahů, kterého A. Green nazval reprezentantem Nezávislé skupiny a zároveň kleiniánským „disidentem“, rozhodli věnovat krátký medailon.

Narodil se ve středostavovské rodině v Plymouthu roku 1896 jako nejmladší dítě a jediný syn ze tří dětí. Jeho otec, obchodník, byl dvakrát zvolen starostou města, jeho matka byla spíše stínovou postavou jeho dětství.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.