Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Winnicott, D.W. (2013). Nenávist v protipřenosu. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):53-60.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):53-60

Překladové články

Nenávist v protipřenosu

Donald Woods Winnicott

V tomto článku bych rád prozkoumal jednu stránku širšího pojmu ambivalence, a to nenávist v protipřenosu. Domnívám se, že úkol analytika (zde ho nazývám výzkumným analytikem), který provádí analýzu psychotického pacienta, je tímto jevem zásadně ovlivněn, a pokud si analytik velmi dobře neuvědomuje a neutřídí svou vlastní nenávist, analýza psychotických pacientů není možná. Je to totéž, jako kdybychom řekli, že analytik potřebuje být sám dobře analyzován, ale také to znamená, že analýza psychotického pacienta je vyčerpávající a únavná záležitost jak v porovnání s analýzou neurotického pacienta, tak sama o sobě.

Nehledě na psychoanalytickou léčbu, i samotné zacházení s psychotickým pacientem je vyčerpávající a únavné. Občas jsem publikoval ostře kritické poznámky o některých moderních směrech v psychiatrii, kde se tak snadno přistupuje k elektrickým šokům a provádějí se drastické leukotomie.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.