Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access the PEP-Web Facebook page…

PEP-Web Tip of the Day

PEP-Web has a Facebook page! You can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Winnicott, D.W. (2013). Schopnost být sám. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):61-66.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):61-66

Schopnost být sám

Donald Woods Winnicott

V tomto článku bych chtěl prozkoumat schopnost jedince být sám. Vycházím z předpokladu, že tato schopnost patří k nejdůležitějším znakům vyspělosti v emočním vývoji.

Při psychoanalytické léčbě téměř vždy nastane chvíle, kdy je pro pacienta důležitá schopnost být sám. Klinicky se může projevovat jako tichá, mlčenlivá fáze nebo sese, a toto ticho či mlčení zdaleka není důkazem odporu, ale ukáže se, že se jedná o pacientův úspěch. Možná právě zde pacient dokázal být poprvé sám. Právě na tento aspekt přenosu, při němž je pacient na analytické sesi sám, bych rád upozornil.

Nejspíš se nespletu, když řeknu, že v psychoanalytické literatuře bylo napsáno více o strachu ze samoty či přání být sám než o schopnosti být sám; značné množství prací je také věnováno stavu uzavřenosti do sebe, což je obranná organizace vyjadřující očekávání perzekuce.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.