Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Robinson, K. (2013). HravĂ˝ Oidipus. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):67-79.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):67-79

Hravý Oidipus

Ken Robinson

Oidipova rodina

Oidipus a jeho rodina měli potíž, že si neuměli hrát. Kdyby to bývali uměli, Oidipus by možná nakonec nezavraždil svého otce a neměl by incestní vztah s matkou. Příběh, jak známo, vypráví, že Oidipova otce, thébského krále Láia tak vyděsila věštba, která předpověděla, že jeho syn je osudem předurčený k tomu, aby jej zabil, že se snažil Oidipa hned po jeho narození zbavit. Nechal mu svázat nohy řemenem a společně s jeho matkou Iokastou nařídil, aby jej otrok odnesl na odlehlé místo daleko od Théb, kde ho měl nechat zemřít. Zbytek je tragédie. Oidipus je zachráněn a odveden ke korintskému králi Polybovi, který jej vychová jako svého syna. Jelikož však Oidipus neví, že je adoptovaný, ale dozví se o věštbě, dostane stejný strach jako kdysi Láius: odejde z Korintu, aby Polyba nezavraždil. Cestou do rodných Théb potká Láia v místě, kde se symbolicky sbíhají tři cesty, a náhodou ho zabije. O něco dále se střetne se Sfingou, odpoví na její hádanku, a tudíž osvobodí Théby od její kletby.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.