Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Parsons, M. (2013). Analytikův protipřenos vůči psychoanalytickému procesu. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):80-93.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):80-93

Analytikův protipřenos vůči psychoanalytickému procesu

Michael Parsons

Existuje protipřenos - nejen vůči jednotlivým pacientům, ale i vůči samotnému procesu psychoanalýzy. Analytický proces je sporné téma. Neshody ohledně jeho charakteru mohou pramenit z názoru, který jej pojímá jako jednotný pojem, jenž by měl mít jednu definici, zatímco ve skutečnosti má více významů. Je zapotřebí, aby analytik při naslouchání volným asociacím pacienta měl vlastní volné asociace; tato potřeba s sebou zároveň nese odpor vůči analytickému procesu u analytika i pacienta. Autor uvádí příklady sebeanalýzy, kterou toto vyžaduje. K nejdůležitějším událostem v niterném světě pacienta i analytika dochází na hranici mezi vědomím a nevědomím; povaha analytikových intervencí závisí na míře artikulace těchto událostí v jeho vědomí. Terapeutická kvalita analytikova zabývání se pacientem závisí na tom, nakolik je pro analytika osvobozující a oživující protipřenos vůči analytickému procesu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.