Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2013). Rozhovor s Ann Horneovou. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):94-99.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):94-99

Představujeme…

Rozhovor s Ann Horneovou

Popište jednou větou svou práci/pracovní pozici

Užívám si, že jsem „jubilanda“, jak říká moje učitelka španělštiny („penzistka“, viz otázka č. 4). Zjistila jsem, že je to proměnlivý pojem, něco jako Sněhurka.

Řekněte nám, jak probíhá váš typický pracovní den

Moje dny teď nemají pravidelný režim. Vstávám později, snažím se ráno nevypustit hodinovou procházku a přemítám, jestli se mi tento týden podaří zajít na golf. Dnes volám Monice [Lanyadové] a probíráme spolu další společnou knihu v naší edici Nezávislých psychoanalytických přístupů k dětem a dospívajícím (Independent Psychoanalytic Approaches with Children and Adolescents) - tentokrát o Winnicottovi, na žádost našeho redaktora z nakladatelství Routledge. Také už přemýšlíme o dalším titulu. Společně se zamýšlíme nad obsahem knihy v současném stavu i po případných změnách, rozdělujeme si redigování a povzbuzování a já každému autorovi jednotlivě odpovídám na e-maily s životopisy a synopsemi kapitol.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.