Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2013). André Green: Illusions and Disillusions of Psychoanalytic Work London: Karnac Books, 2011, 256 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):100-102.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):100-102

Recenze

André Green: Illusions and Disillusions of Psychoanalytic Work London: Karnac Books, 2011, 256 s.

Review by:
Michael Šebek, CSc.

André Green je autor, kterého netřeba odbornému publiku představovat. Jeho kniha Illusions and Disillusions of Psychoanalytic Work je nejspíše poslední velkou publikací, která vyšla anglicky před jeho smrtí. V úvodním poděkování tento velký francouzský analytik mimo jiné zmiňuje - vedle Sigmunda Freuda - také Jacquese Lacana, Donalda W. Winnicotta a Wilfreda R. Biona - tedy autory, kteří ovlivnili jeho myšlení. Tato kniha je v mnohém odlišná od všech předchozích. Už název napovídá, že autor se ohlíží zpět, bilancuje svoji více jak padesátiletou psychoanalytickou praxi, která nebyla vždy korunována terapeutickými úspěchy. Úvodní esej je věnován Marilyn Monroe a jejímu analytickému léčení u Ralpha Greensona. Monroe je exemplárním příkladem neúspěšné psychoanalytické léčby. Než se Green začne věnovat klinickým případům (část II), musí pozorný čtenář projít obsáhlou teoretickou část (část I).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.