Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Junek, P. (2013). Eric Brenman: Recovery of the Lost Good Object Routledge, London and New York, 2006, 192 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):103-105.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):103-105

Eric Brenman: Recovery of the Lost Good Object Routledge, London and New York, 2006, 192 s.

Review by:
Petr Junek

Tato recenze může sloužit rovněž jako doplněk předchozího výtečného „italského“ čísla Revue psychoanalytická psychoterapie (editor M. Šebek) a zároveň snad i ilustrovat to, jak britští psychoanalytici (jejichž práce nacházíte v tomto čísle Revue) ovlivnili vývoj jedné větve italské psychoanalýzy. V 70.-90. letech totiž zejména v Miláně (Centro Milanese di Psicoanalisi ‘Cesare Mussati’) přednášeli, vedli semináře a supervidovali britští analytici. Mezi jejich posluchače, jejichž doposud převládající na Francii orientovanou erudici Britové ovlivnili, patřili zejména Franco De Masi, Federico Rocca, Gigliola Fornari Spoto, Paola Capozzi, Roberto Basile a další. Z ostrovů na Apeninský ostrov pravidelně dojížděli Margaret Harris, Betty Joseph, Donald Meltzer, Herbert Rosenfeld a také manželé Brenmanovi. Vytvářela se tak analytická identita respektované části italské psychoanalýzy. Výsledek lze nalézt v transgenerační zkušenost shrnující publikaci Shared Experience (editoři Luciana Nissim a Andreina Robutti, London: Karnac Books, 1996).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.