Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Junek, P. (2013). Eric Brenman: Recovery of the Lost Good Object Routledge, London and New York, 2006, 192 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):103-105.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):103-105

Eric Brenman: Recovery of the Lost Good Object Routledge, London and New York, 2006, 192 s.

Review by:
Petr Junek

Tato recenze může sloužit rovněž jako doplněk předchozího výtečného „italského“ čísla Revue psychoanalytická psychoterapie (editor M. Šebek) a zároveň snad i ilustrovat to, jak britští psychoanalytici (jejichž práce nacházíte v tomto čísle Revue) ovlivnili vývoj jedné větve italské psychoanalýzy. V 70.-90. letech totiž zejména v Miláně (Centro Milanese di Psicoanalisi ‘Cesare Mussati’) přednášeli, vedli semináře a supervidovali britští analytici. Mezi jejich posluchače, jejichž doposud převládající na Francii orientovanou erudici Britové ovlivnili, patřili zejména Franco De Masi, Federico Rocca, Gigliola Fornari Spoto, Paola Capozzi, Roberto Basile a další. Z ostrovů na Apeninský ostrov pravidelně dojížděli Margaret Harris, Betty Joseph, Donald Meltzer, Herbert Rosenfeld a také manželé Brenmanovi. Vytvářela se tak analytická identita respektované části italské psychoanalýzy. Výsledek lze nalézt v transgenerační zkušenost shrnující publikaci Shared Experience (editoři Luciana Nissim a Andreina Robutti, London: Karnac Books, 1996).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.