Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2013). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):110-111.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):110-111

O autorech

MUDr. David HOLUB, Ph.D.

Kandidát psychoanalýzy Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti. Řádný člen ČSPAP. Spoluzakladatel a odpovědný redaktor Revue psychoanalytická psychoterapie.

Ann HORNEOVÁ

Psychoanalytická terapeutka dětí a adolescentů, psychoterapeutický výcvik prodělala v nezávislé tradici BAP (Britské asociace psychoterapeutů). Pravidelně dojíždí do České republiky v rámci výcvikových akcí dětské sekce ČSPAP. Pochází ze Skotska, psychoanalytickou psychoterapii praktikovala na Portmanově klinice, kde se mimo jiné specializovala na násilné, sexuálně zneužívající, delikventní chování dětí a mladých lidí. Všechny její publikační a přednáškové projevy jsou mimořádně živé, inspirující a cítíme její vřelý lidský přístup čerpající z bohaté klinické práce. Do češtiny byla přeložená například společná práce Ann Horneové a Monicy Lanyadové: Psychoterapie dětí a dospívajících - psychoanalytický přístup (2005, Triton).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.