Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by sourceā€¦

PEP-Web Tip of the Day

After you perform a search, you can sort the articles by Source. This will rearrange the results of your search, displaying articles according to their appearance in journals and books. This feature is useful for tracing psychoanalytic concepts in a specific psychoanalytic tradition.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2013). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 15(2):110-111.

(2013). Revue psychoanalytická psychoterapie, 15(2):110-111

O autorech

MUDr. David HOLUB, Ph.D.

Kandidát psychoanalýzy Psychoanalytického institutu České psychoanalytické společnosti. Řádný člen ČSPAP. Spoluzakladatel a odpovědný redaktor Revue psychoanalytická psychoterapie.

Ann HORNEOVÁ

Psychoanalytická terapeutka dětí a adolescentů, psychoterapeutický výcvik prodělala v nezávislé tradici BAP (Britské asociace psychoterapeutů). Pravidelně dojíždí do České republiky v rámci výcvikových akcí dětské sekce ČSPAP. Pochází ze Skotska, psychoanalytickou psychoterapii praktikovala na Portmanově klinice, kde se mimo jiné specializovala na násilné, sexuálně zneužívající, delikventní chování dětí a mladých lidí. Všechny její publikační a přednáškové projevy jsou mimořádně živé, inspirující a cítíme její vřelý lidský přístup čerpající z bohaté klinické práce. Do češtiny byla přeložená například společná práce Ann Horneové a Monicy Lanyadové: Psychoterapie dětí a dospívajících - psychoanalytický přístup (2005, Triton).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.