Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To limit search results by article type…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for an Abstract? Article? Review? Commentary? You can choose the type of document to be displayed in your search results by using the Type feature of the Search Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Probstov√°, V. (2014). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):3-5.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):3-5

Obtížně přístupný pacient Modifikace techniky a chápání psychické změny

Editorial

Václava Probstová, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové,

zimní číslo Revue představilo péčí Davida Holuba a Jiřího Jakubů velikána světové analýzy a představitele britské nezávislé tradice Donalda W. Winnicotta. Jak již je patrné z titulu, toto letní číslo Revue je koncipováno jako příspěvek k odkazu další významné osobnosti britské psychoanalytické školy. Tentokrát je jí anglická psychoanalytička Betty Josephová (1917-2013), členka Britské psychoanalytické společnosti, a mezinárodně uznávaná tréninková a supervizní analytička. Betty Josephová je řazena spolu s Wilfredem Bionem, Herbertem Rosenfeldem a Hannou Segalovou mezi hlavní představitele kleiniánského proudu. Oceňován je zejména její přínos v technice psychoanalytické práce s těmi pacienty, kteří jsou - jak je sama pojmenovala - obtížně přístupní (difficult to reach, v textu překládáme i jako obtížně dostupní). U této skupiny pacientů (nejčastěji bývají diagnostikováni jako narcističtí, hraniční či perverzní) je důležité pracovat s psychickou změnou nejen jako s dlouhodobým cílem, ale také jako s něčím, co sledujeme, interpretujeme a propracováváme krok po kroku v průběhu sese.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.