Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Probstová, V. (2014). Betty Josephová - analytička na cestě k psychické změně. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):6-15.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):6-15

Původní články

Betty Josephová - analytička na cestě k psychické změně

Václava Probstová, CSc.

Cílem textu je přiblížit Betty Josephovou a její jedinečný přínos pro rozvoj a teorii psychoanalytické techniky v duchu kleininánské tradice. Autorka mapuje hlavní okruhy zájmu Betty Josephové - pojetí psychické změny, psychické rovnováhy, její specifický pohled na chápání přenosu a protipřenosu jako „celkové situace“. Popsány jsou etapy vývoje analytické teorie a praxe Betty Josephové, její akcent na podrobné sledování analytického procesu a důraz na živou a bezprostřední zkušenost v sesi. Diskutováno je také její místo mezi dalšími britskými kleiniánskými analytiky. Příspěvek je úvodem k letnímu číslu Revue 2014 věnovanému památce Betty Josephové, která významně ovlivnila i práci celé jedné skupiny českých analytiků.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.