Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Junek, P. Březinová, L. (2014). Stručný úvod do současného kleiniánského myšlení s důrazem na pojetí změny. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):16-25.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):16-25

Stručný úvod do současného kleiniánského myšlení s důrazem na pojetí změny

Petr Junek and Lubica Březinová

Po stručné rekapitulaci současných teoretických východisek současných kleiniánů se autoři dostávají k postupům, charakteristickým zejména pro psychoanalýzu obtížně přístupných pacientů. Ta se vyznačuje kromě jiného snahou o stabilizaci destruktivních psychických aktivit, o ovlivnění externalizací sadistického introjektu, o reintrojekci archaického nadjá. Text je ovlivněn těmi pracemi Betty Josephové, v nichž autorka představuje zejména techniku své práce. Autoři si všímají pozorné zdrženlivosti, pečlivého sledování přenosových linií a způsobu formulování interpretací, které mají pacientovi zprostředkovat způsoby, jimiž používá svou mysl. Autoři rovněž upozorňují na důležitost práce s byť jen dílčími náhledy a s reakcemi pacienta na ně. Takováto analytická práce má vyústit v psychickou změnu, spočívající v reintegraci lásky a nenávisti, obnovení dobrého objektu a v dostupnosti hlubších, bohatších požitků pacienta. Tento proces je ilustrován dvěma kazuistickými zlomky.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.