Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Schusterová, U. (2014). Celková situace: Minulost v přítomnosti. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):26-32.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):26-32

Celková situace: Minulost v přítomnosti

Ursula Schusterová

Autorka ve své prezentaci popisuje využití chápání celkové situace podle Betty Josephové. Její pojetí se soustředí nejen na přenos, ale především na analytikův protipřenos, jeho pocity, způsob, jakým může být ohrožen či možná dokonce zatažen do nevědomého odehrávání. Klinická ukázka z autorčiny praxe ukazuje, jak lze celkovou situaci chápat jako sdělení o pacientově vnitřním světě, jenž se utvářel od raného dětství, a jak na sesích ožívá minulost. Autorka ukazuje, jak aktuální interpretace minulosti, která se odehrává v situaci sese, umožňují pacientovi, aby prožíval, jak a proč se nemůže dostat z určitých strachů a manévrů; taková interpretace tudíž umožňuje psychickou změnu. Oproti tomuto typu interpretace či navíc k ní jsou interpretace týkající se minulosti, kterou si pacient pamatuje a o níž hovoří. Na základě klinické ukázky se autorka snaží prozkoumat otázku, kdy a s jakými pacienty může být indikace k propojování s minulostí.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.