Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Ståhlbergová, S. (2014). Neexistuje nič také ako analyzand, pokiaľ ho nenájdeme, a pokiaľ on nenájde nás. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):33-45.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):33-45

Neexistuje nič také ako analyzand, pokiaľ ho nenájdeme, a pokiaľ on nenájde nás

Susanna Ståhlbergová

Ústředním tématem práce je přístup k analyzandům se závažnými poruchami symbolizace. Autorka se svěřuje, že při práci s takovými analyzandy často „zabloudila“ ve vnější skutečnosti. Tento fakt ji uváděl do nejistoty, zda se jí vůbec podaří osvojit si psychoanalytickou techniku. V průběhu psychoanalytického tréninku autorka pochopila, že analyzandi jí připomínají různé části jejího vlastního vnitřního světa. Tato skutečnost ji vedla k tomu, aby přesunula pozornost z vědomého materiálu na nevědomý, z vnějšího světa na vnitřní. Analýza protipřenosu a protipřenosových snů se tímto způsobem stala ústředním bodem autorčiny psychoanalytické práce, což jí zároveň umožnilo pochopit na první pohled nepochopitelnou nevědomou komunikaci.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.