Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ståhlbergová, S. (2014). Neexistuje nič také ako analyzand, pokiaľ ho nenájdeme, a pokiaľ on nenájde nás. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):33-45.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):33-45

Neexistuje nič také ako analyzand, pokiaľ ho nenájdeme, a pokiaľ on nenájde nás

Susanna Ståhlbergová

Ústředním tématem práce je přístup k analyzandům se závažnými poruchami symbolizace. Autorka se svěřuje, že při práci s takovými analyzandy často „zabloudila“ ve vnější skutečnosti. Tento fakt ji uváděl do nejistoty, zda se jí vůbec podaří osvojit si psychoanalytickou techniku. V průběhu psychoanalytického tréninku autorka pochopila, že analyzandi jí připomínají různé části jejího vlastního vnitřního světa. Tato skutečnost ji vedla k tomu, aby přesunula pozornost z vědomého materiálu na nevědomý, z vnějšího světa na vnitřní. Analýza protipřenosu a protipřenosových snů se tímto způsobem stala ústředním bodem autorčiny psychoanalytické práce, což jí zároveň umožnilo pochopit na první pohled nepochopitelnou nevědomou komunikaci.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.