Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Josephová, B. (2014). Pohledy na psychickou změnu. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):46-53.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):46-53

Překladové články

Pohledy na psychickou změnu

Betty Josephová

Předneseno na 37. kongresu Mezinárodní psychoanalytické asociace v Buenos Aires, v červenci - srpnu 1991.

Wilfred Bion (1970) píše, že „psychoanalytik i analyzovaný mají svůj vertex (či vertexy); kdybychom tento vertex znali, označoval by organizaci, kterou každý z nich považuje za nejlepší“ (s. 127). Tento postřeh se přímo týká určitého aspektu psychické změny, kterým se budu zabývat v tomto příspěvku. Chtěla bych zde probrat, jak analytik musí mít neustále na paměti teorii nebo teorie žádoucí psychické změny: toho, čeho by rád ve své práci dosáhl, což je jeho vertex [nebo též zenit či vrchol]. Pacient si vědomě přeje změnit se, ale děsí se jakéhokoli narušení pocitu rovnováhy, způsobu, jakým zvládá úzkosti a obrany, organizace, kterou pokládá za nejlepší - to je jeho vertex.

Tyto dva vertexy či zenity je zapotřebí sblížit. Úkolem analytika je vcítit se do pacientova systému hodnot a formulovat si jej: kde se nachází a na základě jakých skrytých předpokladů jedná - a přitom neztrácet ze zřetele vlastní zenit.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.