Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Josephová, B. (2014). Pohledy na psychickou změnu. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):46-53.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):46-53

Překladové články

Pohledy na psychickou změnu

Betty Josephová

Předneseno na 37. kongresu Mezinárodní psychoanalytické asociace v Buenos Aires, v červenci - srpnu 1991.

Wilfred Bion (1970) píše, že „psychoanalytik i analyzovaný mají svůj vertex (či vertexy); kdybychom tento vertex znali, označoval by organizaci, kterou každý z nich považuje za nejlepší“ (s. 127). Tento postřeh se přímo týká určitého aspektu psychické změny, kterým se budu zabývat v tomto příspěvku. Chtěla bych zde probrat, jak analytik musí mít neustále na paměti teorii nebo teorie žádoucí psychické změny: toho, čeho by rád ve své práci dosáhl, což je jeho vertex [nebo též zenit či vrchol]. Pacient si vědomě přeje změnit se, ale děsí se jakéhokoli narušení pocitu rovnováhy, způsobu, jakým zvládá úzkosti a obrany, organizace, kterou pokládá za nejlepší - to je jeho vertex.

Tyto dva vertexy či zenity je zapotřebí sblížit. Úkolem analytika je vcítit se do pacientova systému hodnot a formulovat si jej: kde se nachází a na základě jakých skrytých předpokladů jedná - a přitom neztrácet ze zřetele vlastní zenit.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.