Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Blassová, R.B. (2014). O bezprostřednosti nevědomé pravdy: Pochopení pojmu „tady a teď“ podle Betty Josephové skrze porovnání s jinými názory v rámci kleiniánského myšlení i mimo ně. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):54-71.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):54-71

O bezprostřednosti nevědomé pravdy: Pochopení pojmu „tady a teď“ podle Betty Josephové skrze porovnání s jinými názory v rámci kleiniánského myšlení i mimo ně

Rachel B. Blassová

Psychoanalýza zdůrazňuje, že při objevení psychické pravdy není zapotřebí abstraktní nebo odtažitá znalost, ale spíše je nutné bezprostřední setkání s ní. Autorka v této práci zkoumá význam této bezprostřednosti skrze rozbor pojmu Betty Josephové „tady a teď“. Ukazuje, jak tento pojem rozvíjí myšlenkový odkaz, který započal Freud a na nějž navázala Kleinová: jde o bezprostřednost nevědomé pravdy, jež se liší od jiných analytických formulací tohoto výrazu. Autorka vyzdvihuje jedinečný přínos Betty Josephové a podrobně rozebírá, čím se v rámci kleiniánského myšlení vyznačuje. Činí tak částečně porovnáním s klinickým přístupem Hanny Segalové, jejíž soustředění na nevědomé fantazie má stejné základy. Autorka poukazuje na rozdíly mezi Josephovou a Segalovou a na jejich význam, který dosud nebyl v analytické literatuře dostatečně prozkoumán. Zastává názor, že nahlížení těchto rozdílů v kontextu sdíleného pohledu na úlohu nevědomé pravdy v analytickém procesu obohacuje naše chápání komplexnosti kleiniánského myšlení a významu pravdy v psychoanalýze. Dále toto chápání rozvíjí, když upozorňuje, že výraz „tady a teď“ v analytické literatuře mnohdy odkazuje na něco úplně odlišného, než je to, o čem hovoří Josephová, a toto odlišné chápání je založeno na zcela protichůdném pohledu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.