Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2014). (Neúplné) Zážitky ze 48. kongresu IPA v Praze. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):72-75.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):72-75

Ohlédnutí

(Neúplné) Zážitky ze 48. kongresu IPA v Praze

Michael Šebek, CSc.

Napsat něco uceleného, smysluplného a ke čtení zajímavého o samotném kongresu se mi zdá (hlavně teď na začátku) téměř nemožné. Je to problém prý i v jiných oborech, které pořádají velké kongresy. Velké mezinárodní kongresy se dvěma až třemi tisíci účastníky mají (nelze jinak) tak pestrou vzájemně se překrývající programovou nabídku, že každý jednotlivý účastník snad nemůže absolvovat ani desetinu z toho, co všechno se nabízí. Shodou různých okolností, na něž jsem měl jen malý vliv, se stalo, že jsem měl bohatou aktivní účast, což z druhé strany znamená, že jsem vlastně z toho, co se mne přímo nebo nepřímo netýkalo, neviděl a neslyšel téměř vůbec nic. Co tedy mohu vlastně o Kongresu napsat, aniž bych nepsal současně o sobě? Skoro nic, a tak předem žádám o laskavé prominutí. Ostatně program kongresu zůstane uložen v databázích, které budou přístupny snad i za sto a více let.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.