Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Hošková, M. (2014). Robert Oelsner (ed.): Transference and Countertransference Today The New Library of Psychoanalysis. London and New York: Routledge, 2013, 361 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):76-79.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):76-79

Recenze

Robert Oelsner (ed.): Transference and Countertransference Today The New Library of Psychoanalysis. London and New York: Routledge, 2013, 361 s.

Review by:
Marie Hošková

Sborník věnovaný tématu přenosu a protipřenosu v současné psychoanalýze představilo nakladatelství Routledge během 48. Mezinárodního psychoanalytického kongresu v Praze. Hlavním editorem, který během kongresu knihu také podepisoval, je Robert Oelsner, tréninkový psychoanalytik a supervizor Northwestern Psychoanalytic Society v Seattlu, člen Psychoanalytického institutu v Severní Kalifornii a Centra pro psychoanalýzu v San Franciscu. Robert Oelsner, původem německý Žid, vyrůstal v Buenos Aires, kde absolvoval svůj psychoanalytický výcvik. Proto nepřekvapuje, když v tomto sborníku navazuje na pionýrské dílo Heinricha Rackera, který vedl Psychoanalytický institut Argentinské psychoanalytické asociace a jehož práce o protipřenosu pronikly významným způsobem do uvažování mnoha současných analytiků.

Celkem sedmnáct prací od psychoanalytiků zastávajících různá teoretická východiska potvrzuje, že téma přenosu a protipřenosu, jak se s ním setkáváme ve své každodenní psychoanalytické praxi, je nevyčerpatelné.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.