Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Hošková, M. (2014). Robert Oelsner (ed.): Transference and Countertransference Today The New Library of Psychoanalysis. London and New York: Routledge, 2013, 361 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):76-79.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):76-79

Recenze

Robert Oelsner (ed.): Transference and Countertransference Today The New Library of Psychoanalysis. London and New York: Routledge, 2013, 361 s.

Review by:
Marie Hošková

Sborník věnovaný tématu přenosu a protipřenosu v současné psychoanalýze představilo nakladatelství Routledge během 48. Mezinárodního psychoanalytického kongresu v Praze. Hlavním editorem, který během kongresu knihu také podepisoval, je Robert Oelsner, tréninkový psychoanalytik a supervizor Northwestern Psychoanalytic Society v Seattlu, člen Psychoanalytického institutu v Severní Kalifornii a Centra pro psychoanalýzu v San Franciscu. Robert Oelsner, původem německý Žid, vyrůstal v Buenos Aires, kde absolvoval svůj psychoanalytický výcvik. Proto nepřekvapuje, když v tomto sborníku navazuje na pionýrské dílo Heinricha Rackera, který vedl Psychoanalytický institut Argentinské psychoanalytické asociace a jehož práce o protipřenosu pronikly významným způsobem do uvažování mnoha současných analytiků.

Celkem sedmnáct prací od psychoanalytiků zastávajících různá teoretická východiska potvrzuje, že téma přenosu a protipřenosu, jak se s ním setkáváme ve své každodenní psychoanalytické praxi, je nevyčerpatelné.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.