Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly go to the Table of Volumes from any article…

PEP-Web Tip of the Day

To quickly go to the Table of Volumes from any article, click on the banner for the journal at the top of the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Pěč, O. (2014). David Bell & Aleksandra Novakovic (eds.): Living on the Border. Psychotic Processes in the Individual, the Couple and the Group London: Karnac Books, 2013, 266 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):80-86.
  

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):80-86

David Bell & Aleksandra Novakovic (eds.): Living on the Border. Psychotic Processes in the Individual, the Couple and the Group London: Karnac Books, 2013, 266 s.

Review by:
Ondřej Pěč

Kniha představuje unikátní soubor prací kleiniánských psychoanalytiků. Ve sborníku se jako s přispěvateli setkáme s řadou zvučných jmen kleiniánské psychoanalýzy jako například John Steiner, Hanna Segalová, Salomon Resnik, Elizabeth Bott Spilliusová, Robert D. Hinshelwood. Kniha reprezentuje dohromady ucelené myšlenkové dílo, které se zabývá ne toliko psychodynamikou pacientů s psychotickými potížemi, ale zejména psychotickými procesy, se kterými se můžeme setkat v různých kontextech terapeutických upořádání včetně institucí, zařízení a organizací určených pro léčbu pacientů s psychózou, ať již jde o individuální terapeutický formát, párovou terapii, malou a velkou skupinu, psychiatrickou nemocnici či léčebnu s přesahem do širšího sociálního prostředí.

Jak název knížky navozuje, „žít na hranici“ znamená pro lidi s psycho tickými zkušenostmi ocitat se na útesu a mít kdykoliv pocit, že se jejich život může katastroficky zhroutit.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.