Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see author affiliation information in an article…

PEP-Web Tip of the Day

To see author affiliation and contact information (as available) in an article, simply click on the Information icon  next to the author’s name in every journal article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2014). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):91-92.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):91-92

O autorech

PhDr. Petr Junek

Tréninkový analytik České psychoanalytické společnosti. V současnosti je ředitelem jejího Psychoanalytického institutu. Praxi provozuje ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová v Praze.

PhDr. Lubica Březinová

Řádná členka ČPS, pracuje jako soukromá psychoterapeutka a psychoanalytička v Praze. Ve dvou volebních obdobích působila jako tajemnice ČPS.

PhDr. Václava Probstová, CSc.

Řádná členka ČPS, pracuje jako soukromá psychoterapeutka a psychoanalytička v Praze. V minulém období působila jako prezidentka ČPS. Externě vyučuje na Katedře sociální práce FFUK. Dlouhodobě se zajímá o práci s náročnými a obtížně dosažitelnými klienty, na toto téma přednáší a publikovala několik prací.

MUDr. Susanna Ståhlbergová

Vystudovala medicínu na Univerzitě Komenského v Bratislavě, v roce 1990 se odstěhovala do Švédska, kde se zaměřila na psychiatrii a psychoterapii. V současné době pracuje jako soukromá psychoanalytička v Malmö. Výcvik v psychoanalýze absolvovala v rámci Dánské psychoanalytické společnosti (sídlící přes „most“ od Malmö).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.