Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2014). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 16(1):91-92.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(1):91-92

O autorech

PhDr. Petr Junek

Tréninkový analytik České psychoanalytické společnosti. V současnosti je ředitelem jejího Psychoanalytického institutu. Praxi provozuje ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová v Praze.

PhDr. Lubica Březinová

Řádná členka ČPS, pracuje jako soukromá psychoterapeutka a psychoanalytička v Praze. Ve dvou volebních obdobích působila jako tajemnice ČPS.

PhDr. Václava Probstová, CSc.

Řádná členka ČPS, pracuje jako soukromá psychoterapeutka a psychoanalytička v Praze. V minulém období působila jako prezidentka ČPS. Externě vyučuje na Katedře sociální práce FFUK. Dlouhodobě se zajímá o práci s náročnými a obtížně dosažitelnými klienty, na toto téma přednáší a publikovala několik prací.

MUDr. Susanna Ståhlbergová

Vystudovala medicínu na Univerzitě Komenského v Bratislavě, v roce 1990 se odstěhovala do Švédska, kde se zaměřila na psychiatrii a psychoterapii. V současné době pracuje jako soukromá psychoanalytička v Malmö. Výcvik v psychoanalýze absolvovala v rámci Dánské psychoanalytické společnosti (sídlící přes „most“ od Malmö).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.