Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return from a journal’s Table of Contents to the Table of Volumes…

PEP-Web Tip of the Day

You can return with one click from a journal’s Table of Contents (TOC) to the Table of Volumes simply by clicking on “Volume n” at the top of the TOC (where n is the volume number).

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Holub, D. Telerovský, R. (2014). Editorial Psychoanalytické interview. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):3-8.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):3-8

Editorial Psychoanalytické interview

David Holub and Roman Telerovský

Vážení a milí čtenáři,

Zimním číslem již 16. ročníku Revue Vás bude doprovázet téma „Psychoanalytické interview - první setkání s dospělými, dětmi a páry“. Na počátku jsme stáli před svízelnou otázkou: jak česky nazvat úplně první klinický kontakt mezi analytikem/terapeutem a potenciálním pacientem? Interview má v češtině žurnalistické nebo personalistické konotace. V mezinárodní psychoanalytické literatuře ale psychoanalytické interview označuje specifické vedení nestrukturovaného rozhovoru, jehož cílem je odhadnout fungování osobnosti pacienta tím, že mu umožníme co nejvolnější vyjádření jeho duševních procesů, čehož je těžké dosáhnout v uspořádání otázek a odpovědí (Etchegoyen, 2005). Interview v běžném užití splývá s rozhovorem. Inter-view v sobě obsahuje také to, co jde za samotný hovor a co je vidět (view), tedy scénické ztvárnění pacientovy vnitřní dynamiky v samotném prvním setkání, přičemž analytik/terapeut je vtažen k sehrání role v této scéně.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.