Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon  (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Busch, F. (2014). Pozvání k jedinečné rozmluvě: jak pomoci pacientům začít psychoanalýzu. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):9-15.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):9-15

Překladové články

Pozvání k jedinečné rozmluvě: jak pomoci pacientům začít psychoanalýzu

Fred Busch, Ph.D.

Autor k prvnímu setkání (konverzaci) přistupuje jako k situaci, v níž chce pacientovi dát zažít podobu analytické spolupráce, ve které jde o naslouchání vnitřnímu životu jedince, jeho reflexi a obnovení vnitřní rozmluvy, tj. schopnosti něco pociťovat nebo si myslet, která je u pacientů z různých důvodů přerušená nebo nedostupná. Cílem vstupní konzultace je podnítit další konverzaci pacienta se sebou a s analytikem, vzbudit zájem pacienta o dění v jeho vlastní mysli. Svůj přístup Busch demonstruje na konkrétní klinické ukázce prvního interview.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.