Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To restrict search results by language…

PEP-Web Tip of the Day

The Search Tool allows you to restrict your search by Language. PEP Web contains articles written in English, French, Greek, German, Italian, Spanish, and Turkish.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Busch, F. (2014). Pozvání k jedinečné rozmluvě: jak pomoci pacientům začít psychoanalýzu. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):9-15.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):9-15

Překladové články

Pozvání k jedinečné rozmluvě: jak pomoci pacientům začít psychoanalýzu

Fred Busch, Ph.D.

Autor k prvnímu setkání (konverzaci) přistupuje jako k situaci, v níž chce pacientovi dát zažít podobu analytické spolupráce, ve které jde o naslouchání vnitřnímu životu jedince, jeho reflexi a obnovení vnitřní rozmluvy, tj. schopnosti něco pociťovat nebo si myslet, která je u pacientů z různých důvodů přerušená nebo nedostupná. Cílem vstupní konzultace je podnítit další konverzaci pacienta se sebou a s analytikem, vzbudit zájem pacienta o dění v jeho vlastní mysli. Svůj přístup Busch demonstruje na konkrétní klinické ukázce prvního interview.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.