Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Rothstein, A. (2014). Pohled na provádění konzultace a doporučení analýzy potenciálnímu analyzandovi. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):16-25.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):16-25

Pohled na provádění konzultace a doporučení analýzy potenciálnímu analyzandovi

Arnold Rothstein, M.D.

Tato práce objasňuje předpoklad, že analytikův optimistický postoj ohledně efektivity analýzy významně zvyšuje pravděpodobnost, že potenciální analyzand přijme naše doporučení analýzy. Tento entuziastický postoj odráží autorův názor, že psychoanalýza je optimální léčbou a je tou nejlepší formou psychoterapie pro většinu dospělých. Z tohoto pohledu jsou všichni pacienti, kteří přichází na konzultace, považovaní za analyzovatelné. Tento postoj si udržujeme do chvíle, kdy se u eventuálního analyzanda během zkušební analýzy ukáže, že je neanalyzovatelný. Představujeme a diskutujeme analytické údaje ze šesti konzultací vedených v duchu tohoto pohledu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.