Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Rothstein, A. (2014). Pohled na provádění konzultace a doporučení analýzy potenciálnímu analyzandovi. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):16-25.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):16-25

Pohled na provádění konzultace a doporučení analýzy potenciálnímu analyzandovi

Arnold Rothstein, M.D.

Tato práce objasňuje předpoklad, že analytikův optimistický postoj ohledně efektivity analýzy významně zvyšuje pravděpodobnost, že potenciální analyzand přijme naše doporučení analýzy. Tento entuziastický postoj odráží autorův názor, že psychoanalýza je optimální léčbou a je tou nejlepší formou psychoterapie pro většinu dospělých. Z tohoto pohledu jsou všichni pacienti, kteří přichází na konzultace, považovaní za analyzovatelné. Tento postoj si udržujeme do chvíle, kdy se u eventuálního analyzanda během zkušební analýzy ukáže, že je neanalyzovatelný. Představujeme a diskutujeme analytické údaje ze šesti konzultací vedených v duchu tohoto pohledu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.