Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Ogden, T.H. (2014). Komentáře k přenosu a protipřenosu v prvním analytickém setkání. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):26-38.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):26-38

Komentáře k přenosu a protipřenosu v prvním analytickém setkání

Thomas H. Ogden, M.D.

Autor nás provádí prvním analytickým sezením a způsoby, jak rozumět pacientově přenosové úzkosti a odporu. Na příkladech osvětluje postupné vytváření analytického významu, udržování psychického napětí, naslouchání varovným příběhům, časování přenosové interpretace a pomáhání pacientovi vstoupit do analytické zkušenosti.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.