Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the glossary of psychoanalytic concepts…

PEP-Web Tip of the Day

Prior to searching for a specific psychoanalytic concept, you may first want to review PEP Consolidated Psychoanalytic Glossary edited by Levinson. You can access it directly by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ogden, T.H. (2014). Komentáře k přenosu a protipřenosu v prvním analytickém setkání. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):26-38.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):26-38

Komentáře k přenosu a protipřenosu v prvním analytickém setkání

Thomas H. Ogden, M.D.

Autor nás provádí prvním analytickým sezením a způsoby, jak rozumět pacientově přenosové úzkosti a odporu. Na příkladech osvětluje postupné vytváření analytického významu, udržování psychického napětí, naslouchání varovným příběhům, časování přenosové interpretace a pomáhání pacientovi vstoupit do analytické zkušenosti.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.