Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Donmallová, K. Tischlerová, L. (2014). Diagnistický profil v prvním setkání s dítětem. Kazuistika Petra. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):53-71.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):53-71

Diagnistický profil v prvním setkání s dítětem. Kazuistika Petra

Kate Donmallová and Lydia Tischlerová, B.A

Článek přibližuje použití revidované verze Diagnostického profilu Anny Freudové k vyšetření desetiletého chlapce, který byl doporučen k léčbě na klinice Národní zdravotní služby (NHS). Čtenář se může seznámit s principy pozorování pomocí Profilu skrze průběhové poznámky tří diagnostických sezení. Příspěvek poukazuje na užitečnost používání Diagnostického profilu v prostředí hrazené péče (NHS).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.