Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most popular articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Popular Journal Articles on PEP Web by checking the PEP tab found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Donmallová, K. Tischlerová, L. (2014). Diagnistický profil v prvním setkání s dítětem. Kazuistika Petra. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):53-71.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):53-71

Diagnistický profil v prvním setkání s dítětem. Kazuistika Petra

Kate Donmallová and Lydia Tischlerová, B.A

Článek přibližuje použití revidované verze Diagnostického profilu Anny Freudové k vyšetření desetiletého chlapce, který byl doporučen k léčbě na klinice Národní zdravotní služby (NHS). Čtenář se může seznámit s principy pozorování pomocí Profilu skrze průběhové poznámky tří diagnostických sezení. Příspěvek poukazuje na užitečnost používání Diagnostického profilu v prostředí hrazené péče (NHS).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.