Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Lucká, L. (2014). První hodina párové terapie. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):72-76.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):72-76

První hodina párové terapie

Lucie Lucká

Článek popisuje první hodinu psychoanalyticky orientované párové terapie, v níž terapeutka bere v úvahu nejen vědomé, ale též možné nevědomé procesy v každém z účastníků a v interakcích mezi nimi. Zamýšlí se, pokud je to možné během první hodiny, nad protipřenosovým rozměrem sdělovaného materiálu. Komunikaci mezi manželi a jejich interakci s terapeutem se snaží držet prostřednictvím porozumění jejich vzájemnému trápení. Věří, že empatické nastavení umožní páru cítit se v terapeutickém procesu bezpečně a poskytované interpretace umožní klientům rozhodnout se pro další pokračování v práci na jejich vztahu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.