Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Nürnberger, S. (2014). Rozhovor s prof. Otto F. Kernbergem v Bratislavě 14. června 2014. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):89-93.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):89-93

Představujeme…

Rozhovor s prof. Otto F. Kernbergem v Bratislavě 14. června 2014

Silvia Nürnberger

Prof. Otto F. Kernberg byl pozván jako přednášející na bratislavskou konferenci Slovenské společnosti pro katatymně-imaginativní psychoterapii. Místa posluchačů na jeho přednášce i odpoledním workshopu byly již týdny před začátkem konference zcela obsazena. Není divu, neboť pan Kernberg je živoucí legendou současné psychoanalýzy. Je zástupcem moderního přístupu v psychoanalýze a psychoanalytické psychoterapii. Sám sebe považuje v některých ohledech až za revolucionáře. Nikdy neměl strach vyjádřit svůj názor i přes očekávaný silný odpor. Jeho vliv na výzkum, vzdělání a teorii v oblasti psychoanalýzy a psychoanalytické psychoterapie je nezpochybnitelný.

Bylo pro mě velkou ctí a radostí potkat se osobně s panem Kernbergem a mít tu možnost položit mu několik otázek. Vyzařování jeho osobnosti, moudrost a skromnost z něj činí velmi příjemného a milého člověka, od kterého je možné se mnohému naučit. Je mi líto, že se mi asi zcela nepovede přiblížit vám přirozenost atmosféry v průběhu našeho rozhovoru.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.