Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can request more content in your language…

PEP-Web Tip of the Day

Would you like more of PEP’s content in your own language? We encourage you to talk with your country’s Psychoanalytic Journals and tell them about PEP Web.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Čermáková, H. (2014). Stavros Mentzos: Přehled psychodynamiky Praha: Portál, 2012, 288 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):94-95.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):94-95

Recenze

Stavros Mentzos: Přehled psychodynamiky Praha: Portál, 2012, 288 s.

Review by:
Halina Čermáková

Kniha Přehled psychodynamiky s podtitulem Funkce psychických poruch německého psychoanalytika a psychiatra řeckého původu Stavrose Mentzose částečně navazuje a obsáhleji rozvíjí témata uvedená v jeho u nás už dobře známé knize Rozumíme sami sobě. Autor konfrontuje klasické popisné diagnostické psychiatrické systémy, orientované především na využití typických symptomů k přesné diagnóze psychické poruchy, se současnými znalostmi psychodynamických procesů na pozadí převratných poznatků neurobiologického výzkumu z posledních dvaceti let. Akceptuje potřebnost systémů ICD 10 a DSM IV, ale zároveň je považuje z hlediska porozumění průběhu nemoci a její následné léčby za nedostatečné a zdůrazňuje význam vnímání duševní poruchy jako funkčního obrazce, v jehož centru stojí intrapsychický konflikt a způsob jeho zpracování.

Obrannými mechanismy a mody zpracování konfliktů a traumat, nejvýznamnějšími psychoanalytickými koncepcemi, procesem symbolizace a mentalizace a psychodynamikou snů se zabývá v prvním díle své knihy s názvem Obecná psychodynamika.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.