Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Čermáková, H. (2014). Stavros Mentzos: Přehled psychodynamiky Praha: Portál, 2012, 288 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):94-95.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):94-95

Recenze

Stavros Mentzos: Přehled psychodynamiky Praha: Portál, 2012, 288 s.

Review by:
Halina Čermáková

Kniha Přehled psychodynamiky s podtitulem Funkce psychických poruch německého psychoanalytika a psychiatra řeckého původu Stavrose Mentzose částečně navazuje a obsáhleji rozvíjí témata uvedená v jeho u nás už dobře známé knize Rozumíme sami sobě. Autor konfrontuje klasické popisné diagnostické psychiatrické systémy, orientované především na využití typických symptomů k přesné diagnóze psychické poruchy, se současnými znalostmi psychodynamických procesů na pozadí převratných poznatků neurobiologického výzkumu z posledních dvaceti let. Akceptuje potřebnost systémů ICD 10 a DSM IV, ale zároveň je považuje z hlediska porozumění průběhu nemoci a její následné léčby za nedostatečné a zdůrazňuje význam vnímání duševní poruchy jako funkčního obrazce, v jehož centru stojí intrapsychický konflikt a způsob jeho zpracování.

Obrannými mechanismy a mody zpracování konfliktů a traumat, nejvýznamnějšími psychoanalytickými koncepcemi, procesem symbolizace a mentalizace a psychodynamikou snů se zabývá v prvním díle své knihy s názvem Obecná psychodynamika.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.