Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Lucká, L. (2014). Sarah Fels Usher: Introduction into Psychodynamic Psychotherapy Technique London and New York: Routledge, 2013, druhé vydání, 125 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):96-100.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):96-100

Sarah Fels Usher: Introduction into Psychodynamic Psychotherapy Technique London and New York: Routledge, 2013, druhé vydání, 125 s.

Review by:
Lucie Lucká

Útlá knížka Úvod do techniky psychodynamické psychoterapie kanadské psychoanalytičky Sarah Fels Usherové mě uchvátila vzácnou srozumitelností, která není na úkor přesnosti a hloubky daného tématu. Je to přesně ta kniha, která patří na seznam doporučené literatury pro frekventanty kursů psychoanalytické teorie a dosud na něm chybí. Autorka věnuje knihu studentům, kteří ji naučili, co je důležité učit. Obsahem knihy je pojednání o technice, tedy „jak dělat“, s dovětkem, že odpovědi na otázku „proč“ je třeba nalézat při další četbě psychodynamické/psychoanalytické literatury. Z textu vystupuje autorčina dlouhodobá zkušenost s výukou a supervizemi v Torontské psychoanalytické společnosti. Sdělení jsou věcná, jasná a podaná srozumitelnou angličtinou. Z příkladů, kterých je v knize hojnost, vystupuje do popředí empatické chápání a citlivý přístup i k problematickým částem lidských osobností; otevřené sdílení vlastních myšlenek se čtenářem dodá začínajícím studentům odvahu a pokročilejší inspiruje.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.