Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Lucká, L. (2014). Sarah Fels Usher: Introduction into Psychodynamic Psychotherapy Technique London and New York: Routledge, 2013, druhé vydání, 125 s.. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):96-100.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):96-100

Sarah Fels Usher: Introduction into Psychodynamic Psychotherapy Technique London and New York: Routledge, 2013, druhé vydání, 125 s.

Review by:
Lucie Lucká

Útlá knížka Úvod do techniky psychodynamické psychoterapie kanadské psychoanalytičky Sarah Fels Usherové mě uchvátila vzácnou srozumitelností, která není na úkor přesnosti a hloubky daného tématu. Je to přesně ta kniha, která patří na seznam doporučené literatury pro frekventanty kursů psychoanalytické teorie a dosud na něm chybí. Autorka věnuje knihu studentům, kteří ji naučili, co je důležité učit. Obsahem knihy je pojednání o technice, tedy „jak dělat“, s dovětkem, že odpovědi na otázku „proč“ je třeba nalézat při další četbě psychodynamické/psychoanalytické literatury. Z textu vystupuje autorčina dlouhodobá zkušenost s výukou a supervizemi v Torontské psychoanalytické společnosti. Sdělení jsou věcná, jasná a podaná srozumitelnou angličtinou. Z příkladů, kterých je v knize hojnost, vystupuje do popředí empatické chápání a citlivý přístup i k problematickým částem lidských osobností; otevřené sdílení vlastních myšlenek se čtenářem dodá začínajícím studentům odvahu a pokročilejší inspiruje.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.