Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2014). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):101-103.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):101-103

O autorech

Fred Busch, Ph.D.

Tréninkový a supervizní psychoanalytik v PINE Psychoanalytic Center, supervizní psychoanalytik v Minnesota Psychoanalytic Institute, člen Faculty of Boston Psycho analytical Institute a Massachusetts Institute of Psychoanalysis a člen IPTAR. Publikoval více než šedesát článků, knihy The Ego at the Center of Clinical Technique (1995), Rethinking Clinical Technique (1999), Creating a Psychoanalytic Mind. A Psycho analytic Method and Theory (2014), jeho práce byly přeloženy do několika jazyků.

Kate Donmallová

Původně vystudovala anglickou literaturu a nyní prochází svým výcvikem v psychoterapii dětí a dospívajících v Independent Psychoanalytic Child and Adolescent Psychotherapy Association v Londýně. Pracuje ve státním sektoru (NHS) v ambulanci pro děti a rodiny v Hertfordshire. Svůj výzkumný článek What it means to bleed: an exploration of young women's experiences of menarche and menstruation (Co znamená krvácet: zkoumání zkušeností mladých žen s menarché a menstruací) byl otištěn v časopise British Journal of Psychotherapy, svazek 29, číslo 2.

Otto Kernberg, M.D.

Tréninkový a supervizní psychoanalytik v Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research, profesor psychiatrie na Weill Cornel Medical College v New Yorku, ředitel The Personality Disorders Institute.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.