Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2014). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 16(2):101-103.

(2014). Revue psychoanalytická psychoterapie, 16(2):101-103

O autorech

Fred Busch, Ph.D.

Tréninkový a supervizní psychoanalytik v PINE Psychoanalytic Center, supervizní psychoanalytik v Minnesota Psychoanalytic Institute, člen Faculty of Boston Psycho analytical Institute a Massachusetts Institute of Psychoanalysis a člen IPTAR. Publikoval více než šedesát článků, knihy The Ego at the Center of Clinical Technique (1995), Rethinking Clinical Technique (1999), Creating a Psychoanalytic Mind. A Psycho analytic Method and Theory (2014), jeho práce byly přeloženy do několika jazyků.

Kate Donmallová

Původně vystudovala anglickou literaturu a nyní prochází svým výcvikem v psychoterapii dětí a dospívajících v Independent Psychoanalytic Child and Adolescent Psychotherapy Association v Londýně. Pracuje ve státním sektoru (NHS) v ambulanci pro děti a rodiny v Hertfordshire. Svůj výzkumný článek What it means to bleed: an exploration of young women's experiences of menarche and menstruation (Co znamená krvácet: zkoumání zkušeností mladých žen s menarché a menstruací) byl otištěn v časopise British Journal of Psychotherapy, svazek 29, číslo 2.

Otto Kernberg, M.D.

Tréninkový a supervizní psychoanalytik v Columbia University Center for Psychoanalytic Training and Research, profesor psychiatrie na Weill Cornel Medical College v New Yorku, ředitel The Personality Disorders Institute.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.