Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Diercks, M. (2015). Freudův „přenos“: tvrzení a realita, teorie a praxe. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):15-28.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):15-28

Překladové články

Freudův „přenos“: tvrzení a realita, teorie a praxe

Michael Diercks

Mezi klinickými psychoanalytickými pojmy a psychoanalytickou praxí existuje značný rozdíl. Lze jej vysledovat až k raným počátkům psychoanalýzy a k Freudovu zacházení s pojmy, které sám vynalezl. Jestliže se zaměříme na pojem „přenosu,“ který Freud v několika krocích tak přesně vytvořil na základě svých zkušeností s hysterickými pacientkami a zvláště na základě pochopení případu pacientky „Dory,“ lze prokázat, že - z dnešního hlediska - nemohl svůj pojem skutečně aplikovat v plném významu při pozdější léčbě takzvaného „Krysího muže“. Používáme zde Freudův „Původní záznam případu,“ abychom prozkoumali, jak chápal přenos se svým pacientem a jak k němu přistupoval. V tomto případě byl přenos i protipřenos spíše odehrávaný než pochopený, částečně díky Freudovým vlastním osobním a vědeckým zájmům i jeho ambicím použít tento případ jako ukázku svého léčebného přístupu. Proto musíme nevyhnutelně opravit několik nejasných či dokonce zavádějících pasáží v anglickém překladu Jamese Stracheyho. Ze zjištění z četných workshopů využívajících komparativní klinické metody vyplývá, že my analytici - stejně jako Freud - máme až dodnes velké potíže pochopit a uplatňovat původní pojem „přenosu“ v jeho plném významu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.