Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Polmearová, C. (2015). Odehrávání: dospívání jednoho pojmu. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):37-47.
  

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):37-47

Odehrávání: dospívání jednoho pojmu

Caroline Polmearová

Autorka uvádí, že odehrávání jako klinický pojem se nyní stalo společně s přenosem a protipřenosem hlavním pilířem psychoanalytické klinické teorie. Zkoumá tento pojem jako formu nevědomého sdělování nezpracovaných nesymbolizovaných emocí pacienta analytikovi. Úkolem analytika je přivést do vědomí svou vlastní nevědomou reakci a přemýšlet o jejím významu. Autorka předpokládá, že tento proces zahrnující odehrávání a jeho analýzu je základní součástí dobré psychoanalytické techniky. Ukazuje jej na klinických příkladech a nabízí některé další myšlenky týkající se dopadů na naše instituty.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.