Customer Service | Help | FAQ | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Bion, W.R. (2016). Skupinová dynamika - přehled. Rev. psychoanal. psychoter., 18(1):42-48.
    

(2016). Revue psychoanalytická psychoterapie, 18(1):42-48

Skupinová dynamika - přehled

Wilfred Ruprecht Bion

Group Dynamics - Re-View

Skupinová dynamika

Freud využil své psychoanalytické zkušenosti, aby se pokusil objasnit některé nejasnosti, které ve studiích lidské skupiny odhalili Le Bon, McDougall a ostatní. Navrhuji, abychom rozebrali dopad moderních poznatků psychoanalýzy na tuto problematiku, zvláště těch, které mají spojitost s dílem Melanie Kleinové. Kleinová prokázala, že na samotném počátku života je jednotlivec v kontaktu s prsem a v důsledku rychlého rozšíření primitivního uvědomění rovněž s rodinnou skupinou. Dále prokázala, že povaha tohoto kontaktu vykazuje specifické vlastnosti, jež jsou zásadně důležité pro vývoj jednotlivce i pro plnější pochopení mechanismů, které již se svou intuitivní genialitou demonstroval Freud.

Rád bych předvedl, že dospělý se v kontaktu se složitostmi života ve skupině uchyluje, v jakési těžké regresi, k mechanismům, které Melanie Kleinová (1931, 1946, česky 2005) popsala jako typické pro nejranější fáze duševního života.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2015 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.