Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Meyer, L. (2016). TotalitnĂ­ mysl. Rev. psychoanal. psychoter., 18(2):46-54.

(2016). Revue psychoanalytická psychoterapie, 18(2):46-54

Totalitní mysl

Luiz Meyer

Ačkoliv v dějinách byly popsány různé utlačující režimy, jako např. absolutismus, autoritářství, vojenské diktatury atd., samo 20. století vytvořilo formu násilnické dominance, která dosud neměla obdoby: totalitarismus, jehož dynamiku v jeho hlavních modelech fašismu a stalinismu mistrovsky popsala Hannah Arendtová ve své základní práci „Původ totalitarismu”. Jeho charakteristickým znakem a základem je generalizovaný a nediferencovaný teror a věrnost k němu jak na straně těch, co jej vytvářejí, tak i těch, na něž je namířen.

Tento článek byl původně napsán IPA kongres v Praze, která se nachází jen pár kilometrů od Lidic, které jsou symbolem totalitního násilí. Nabízí se tedy diskutovat povahu totalitní mysli. Je to z psychoanalytického hlediska duševní struktura, která vytváří a podporuje pojetí osobnosti a lidských vztahů, jež činí totalitní fungování přirozeným a institucionalizovaným, zdůvodněným a perpetujícím.

Aby toho mohlo být dosaženo, je potřeba provést operaci, která vyloučí meziobjektový dialog, kolonizuje mysl a nahradí ji kopírující věrností. Totalitní mysl pak nahradí polysemii jednohlasností, která vylučuje jakoukoli možnost idiosynkratického vyjádření. Článek pojednává o typu duševní struktury, která je potřebná k vytvoření dehumanizovaných vztahů charakterizujících totalitní mysl, a dále s jakými objekty se tato mysl identifikuje, aby mohla fungovat totalitně.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.