Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review the bibliography…

PEP-Web Tip of the Day

It is always useful to review an article’s bibliography and references to get a deeper understanding of the psychoanalytic concepts and theoretical framework in it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Čermáková, H. Titl, S. (2017). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):3-5.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(2):3-5

Editorial Related Papers

Halina Čermáková and Slavoj Titl

Milé čtenářky a čtenáři,

podnětem pro vznik tohoto čísla byla minikonference o supervizi, kterou uspo-řádala individuální sekce ČSPAP ve spolupráci s kolegy z ČPS-IPA ve dvou dnech na začátku dubna 2017 v Praze.

Cílem každé prosperující společnosti, tedy i ČSPAP a ČPS-IPA, je její rozvoj. Ten ale není možný bez kontinuálně probíhajících kvalitních výcviků kandidátů a zájmu psychoanalytické společnosti o rozvoj tréninků, jak v jejich experienciální formě (kdy kandidát dochází do vlastní analytické terapie a řeší své osobní problémy), tak v kvalitě teoretických seminářů, ale i v povinných supervizích. Supervize při výcviku budoucích psychoanalytických terapeutů sehrává zásadní roli. Není to jen dohled nad prací kandidáta, hodnocení jeho schopnosti pracovat psychoanalyticky, ale také kolegiální pomoc při rozvíjení tvořivosti a specifického psychoanalytického myšlení kandidáta, které je nemyslitelné bez pozornosti k nevědomým fantaziím.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.