Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search only within a publication time period…

PEP-Web Tip of the Day

Looking for articles in a specific time period? You can refine your search by using the Year feature in the Search Section. This tool could be useful for studying the impact of historical events on psychoanalytic theories.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ogden, T.H. (2017). O psychoanalytické supervizi. Rev. psychoanal. psychoter., 19(2):31-44.

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(2):31-44

O psychoanalytické supervizi Language Translation

Thomas H. Ogden, M.D.

Autor poskytuje teoretický kontext a klinické ukázky svého způsobu myšlení a práce psychoanalytického supervizora. Analytickou supervizní zkušenost chápe jako formu „usměrněného snění“ (guided dreaming). V supervizním vztahu supervizor pomáhá analytikovi snít (provádět vědomou a nevědomou psychologickou práci) o aspektech analytického vztahu, o kterých analytik snít nedokáže nebo o nich sní pouze částečně. Úkolem supervizní dvojice je „vysnít“ pacienta, neboli vytvořit „fikci“, která odpovídá emočnímu prožitku supervidovaného s analyzandem. K tomu musí supervizor poskytnout rámec, jenž supervidovanému zajišt'uje svobodu myslet, snít a živě vnímat vše, k čemu dochází v analytickém a supervizním vztahu, jakož i ve vzájemném působení mezi nimi. V jedné z uvedených klinických ukázek autor ilustruje svůj názor, že supervizor i supervidovaný musejí mít (alespoň) příležitostně pocit, že mají „čas nazbyt“. Takové duševní rozpoložení může poskytovat příležitost pro typ myšlení ve volných asociacích, které rozšiřuje a prohlubuje možnosti poučení ze supervizní zkušenosti. V další klinické ukázce autor popisuje vlastní zkušenost ze supervize s Haroldem Searlesem, která přispěla k jeho chápání supervizního procesu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.